lørdag 21. februar 2015

FREMO – hvordan bli medlem.

Det er i dag nærmere 2000 medlemmer i Fremo fordelt på flere land. Tyskland har selvsagt den største andelen medlemmer, men det finnes mange medlemmer også i Nederland, Østerrike, Sveits, Tjekkoslovakia, Italia, Polen, Danmark, Sverige og Norge. 

Medlemsmassen i Norge har også vokst, og er nå passert 80 medlemmer.

For å bli medlem må man fylle inn et onlineskjema hvor nødvendige opplyninger føres inn. Du vil etter en stund få en henvendelse tilbake med medlemsinfo og betalingsinfo.

Du vil nå ha fått et medlemsnummer, og dette sender du til fremo.norge@gmail.com Vi vil da legge deg til i mailinglisten. Denne bruker vi til å sende ut forskjellig informasjon.

Vær oppmerksom på at i Tyskland hvor FREMO er organisert, er regler for inn og utmelding annerledes enn i Norge, og vi må følge disse reglene. Det vil si at du må sende skriftlig utmelding. Hvis du slutter å betale medlemskontigent, for så å ville bli med igjen senere, vil du også bli krevd for kontingent de årene du ikke betalte. Så hvis man vil melde seg ut er det viktig å melde fra.

Vi sender ut et varsel om innbetaling via Fremo Norge’s konto i begynnelsen av året, hvor man kan betale kontingenten. Beløpet sendes så samlet til FREMO i begynnelsen av mars.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar