lørdag 21. februar 2015

FREMO – hva er det?

Begrepet FREMO kan for mange virke mystisk og fremmed. Men kort sagt er det en måte å drive rollespill med en modelljernbane.

Men hvordan begynte det? I Europa var det mange som abonnerte på Model Railroader, som de anså lå langt foran europeiske modelljernbane tidskrifter. MR hadde tidlig skrevet om ”operation”, og hadde allerede på 40 og 50 tallet mange artikler om selvbygging, og hvordan bygge anlegg for en realistisk måte å operere modelljernbanen på. De hadde også introdusert modulbaserte anlegg 

I Model Railroader 1-1981 hadde Otto O. Kurbjuweit satt inn en annonse hvor han søkte andre som også kunne tenke seg å bygge og kjøre modelljernbanen slik man drev jernbanen i virkeligheten.
Mange svarte på annonsen, og de ble invitert til å møtes i Nienburg 26 september 1981. 17 mennesker møtte, og de ble enige om å starte en forening, "FReundeskreis Europäischer MOdellbahner" som ble forkortet til FREMO.

Foreningen vokste sakte men sikkert, modulnormer ble vedtatt og utviklet. Man arrangerte treff, og utvekslet erfaring. Men det var først etter at man valgte å kjøre digitalt at det virkelig ble fart i sakene. Nå var det mye enklere å koble opp et modulanlegg, og størrelsen på anleggene vokste raskt. Etter hvert som internett ble vanlig bidro dette selvsagt også til at flere ble interessert i denne måten å bygge moduler og arrangere treff.

Arendal MJ-klubb var de første til å introdusere FREMO moduler i Norge, og det første norske treffet ble holdt i Arendal i 2001. 

Siden da har miljøet her i Norge og internasjonalt vokst kraftig. Det er nå i underkant av 2000 medlemmer i FREMO, og det kommer stadig nye til. Og antall treff blir stadig flere, i 2014 ble det arrangert ikke mindre enn 74 treff i FREMO regi, hvorav 3 i Norge.

Vi er i dag ca 70 norske FREMO medlemmer, og det kommer stadig nye til. Og det bygges moduler. Det finnes i dag et imponerende antall moduler, og flere er på gang.

Høres dette spennende ut, arrangeres det med jamne mellomrom treff som man kan melde seg på.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar